Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Reformkor

2008.06.03

Széchenyi István eszmerendszere

-          udvarhű arisztokrata családba születik (1791) à beutazza egész Európát à felismeri, hogy Magyarország válaszút előtt áll: vagy a virágzó Nyugathoz, vagy a lemaradó Kelethez kell csatlakoznunk à határozott küldetéstudat kialakulása

-          Hitel

-          Széchenyi megpróbálja az általa eltervezett reform szükségességéről meggyőzni olvasóit

-          a problémák gazdasági úton való megközelítése à a fennmaradó rsz. a kiváltságokat élvező nemesség számára gazd.-ilag előnytelen

-          kerüli a kormányzat érzékenységét sértő kijelentéseket, mivel bevonhatónak véli a korm.-ot a reformokba

-          cél: arisztokrácia megnyerése, de a birtokos nemesség fogadja lelkesedéssel a művet

-          a rendi ellenzékiség a reformok akadálya Sz. szerint (↔ Wesselényi Miklós; aki szerint ugyanez a reformok előfeltétele à Balítéletekről; a nemességnek a parasztságot maga mellé kell állítania, hogy eredményes legyen a korm. elleni harc)

A liberális ellenzék

-          felvidéki kolerajárvány à parasztok elégedetlensége à kolerafelkelés (1831) à hadsereg leveri à a közfigyelem a jobbágyokra irányul

-          új, liberális politikusok választása az ogy.-re (Kölcsey, Klauzál, Deák) à felismerés: döntő jelentőségű (a reformok szempontjából), hogy a jobbágyságot maguk mellé tudják-e állítani à tulajdonhoz kívánják juttatni a jobbágyokat és felszámolni jogfosztottságukat à a nemesség és a jobbágyság egy nemzetként legyen képes érdekei képviseletére

-          a születő nemzet vezetése a nemesek kezében maradna

-          érdekegyesítés felismerése à a ~ képes a reformküzdelmek folytatására

-          az ogy. alsótáblája elfogadja az önkéntes örökváltságot (a jobbágy a földesúrral kötött megállapodás alapján megválthatná az úrbéri szolgáltatásait), de az uralkodó elutasítja à csak kisebb könnyítéseket sikerül kiharcolni

A fontolva haladók

-          fiatal arisztokraták, akik a konzervativizmustól és a liberális reformerektől elhatárolódó új politikával jelentkeznek à óvatos reformok indítványozása, szem előtt tartva az arisztokrácia gazd.-i és pol.-i érdekeit

-          vezetőjük: Dessewffy Aurél (à Világ c. pol.-i lap)

-          1840-es évek első fele: jelentős hatása van a ~nak

Kossuth Lajos programja

-          Pesti Hírlap szerkesztése (1841. jan.-tól) à a korm. szerint így jobban kézben tudják tartani Kossuthot, pedig ő az ellenzék eszméit népszerűsíti (ezzel is közkedveltebbé téve a lapot)

-          alapgondolat: érdekegyesítés, jogkiterjesztés, rendi alkotmány liberális értelmű kiterjesztése

-          önkéntes örökváltság ötlete eredménytelen, mert a jobbágyoknak nincs pénzük, a gazdák viszont nem engedhetik el a váltságot à Kossuth felveti a kötelező örökváltság ötletét, és ezt az állam feladatává kívánja tenni

-          felismeri a védvámok szükségességét a nemzeti gazd. védelme érdekében à 1842-től „harc” azok bevezetéséért à 1844-ben leváltják a Pesti Hírlap szerkesztői állásából

A centralisták

-          a ~ népképviseleten alapuló erős polgári állam hívei à elítélik a vármegyersz.-t

-          szélesebb támogatottságra nem sikerül szert tenniük (centralista pl.: Eötvös József)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.