Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Népesedés, nemz.-i és tel.-i viszonyok

2008.06.03

 

XVI.-XVII. sz.

XVIII. sz.

Népesedési folyamatok

XV. sz.: 3,5-4 mó fő à alig csökken

népességpusztulás à különböző tájakat eltérő mértékben érinti 

- demográfiai mélypont: 1711 (Rákóczi-szab.harc vége) à következő évtizedek: gyors gyarapodás à a XVIII. sz. végére a lakosság megkétszereződik à a lakosság gyéren lakott vidékek felé vándorol

- szervezetlen (öntevékeny) + szervezett (udvar ill. földbirtokosok hívására történő) bevándorlás

- belső vándorlás (alföldi, dombsági, völgyi ter.-ről völgyek és sík ter.-ek felé) à kedvezmények segítik őket

- öntevékeny betelepülés: szabad földterületek à sok határ mentén élő csábul Mo.-ra (foly. legfőbb ösztönzője a magyar nemesség à birtokok megművelésére munkaerő kell)

- szervezett betelepülés: döntően az állam irányítja à adóalap növelése; főleg svábok betelepülése

Nemzetiségi viszonyok

bevándorlás: Délvidékre szerbek, Erdélybe románok, a Felvidékre morvák és lengyelek (J); etnikai határok eltolódása

- magyarság számaránya jelentősen csökken à Mo. kevert nemzetiségűvé válik

- etnikumok a XVIII. sz.-ban: Mo.-t egyelőre nem érinti meg a nemzeti eszme

- fő azonosulási pont: társ.-i helyzet + felekezeti hovatartozás

- országgal való azonosulás („hungarus-tudat”) à nemzetiségi ellentétek nincsenek az 1780-as évekig

- teljes (magyar, horvát) és csonka (szlovák, román, német, szerb) kisebbségek 

Települési viszonyok

tizenötéves háború à végzetes károk à alföldi aprófalvak teljesen elpusztulnak; ugyanitt a szántók helyén ingoványok, puszták, legelők, mocsarak jelennek meg

török háborúk (XVI. sz.) à települések jelentős része elpusztul à most: újjáépítés à század végére: jelentős ter.-ek újbóli művelés alá vonása, falvak és városok felépítése a romokon

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

nem

(Kata, 2008.06.18 23:04)

hmm. hát ezt a témát se fogom húzni:D