Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mo.-i életmód 45 és 80 között

2008.06.03

Társadalom, kultúra és művelődés, 1945-56

 

-          Csökkenő társadalmi különbségek

-          államosítás à 1945 után megszűnnek a kirívó vagyoni különbségek

-          földreform à paraszti népesség mintegy fele rendelkezik 5 és 25 hold közötti birtokkal

-          stabil bérek leszállítása az 1938-as szint felére

-          a káderek (új párt- és állami elit) az ’50-es években kiemelt fizetést kapnak (de nem pénzben, hanem egyéb juttatásokban, pl. lakás, hivatali autó)

-          A társadalom átrétegződése

-          gazd.-i és pol.-i változások à társ. szerk.-ének átalakulása à mezőgazd.-ból élők aránya 1960-ban: 38,3%

-          csökken az önálló kisiparosok és kiskereskedők száma

-          nő az ipari munkások, az értelmiségiek és a hivatalnokok száma

-          Oktatási rendszer és társadalmi mobilitás

-          1945-től kötelező nyolcosztályos ált. isk.-i képzés

-          iskolák államosítása à mindössze 15 intézmény marad az egyház fennhatósága alatt; több ezer tanár nem hajlandó az államosított iskolákban tanítani à pedagógushiány

-          tananyagok gyors és sokszor az ideológiának megfelelő átírása + oktatáspolitika felzárkóztató kampányai à színvonalcsökkenés

-          esélyegyenlőség csökkenése (fizikai dolgozók gyerekei sokkal nagyobb eséllyel tanulhatnak tovább)

-          Életkörülmények

-          Rákosi-korszak: a rendszer igyekszik mindent és mindenkit ellenőrzése ill. befolyása alá vonni (à kisdobos, úttörő, DISZ) à egyetlen szakszervezet létezik

-          szoros ellenőrzés alatt a mindennapi élet à félelem (~ „a” fekete autó, „csengőfrász”)

-          ’50-es évek eleje: csökken az életszínvonal, hétköznapi fogyasztási cikkekből minimális a választék; nő a hiánycikkek száma, ’51-től ismét bevezetik a jegyrendszert

-          az alapvető élelmiszerek ill. szolgáltatások (víz, villany, közlekedés, lakás) árát az állam mesterségesen alacsonyan tartja

-          lakáskörülmények lassú javulása

-          beszűkülnek az utazási lehetőségek: ’50-es évek elején nem hivatalos kiküldetésben alig néhányezer ember utazhat külföldre

-          fertőző betegségek + csecsemőhalandóság visszaszorítása à nő a népesség

-          társadalombiztosításba bevont népesség aránya 1956-ig 64%-ra emelkedik (a ’70-es évektől jár alanyi jogon minden magyar állampolgárnak); politikai okokból az egyéni gazdákra és kisiparosokra nem terjesztik ki à így akarják rávenni őket, hogy belépjenek a szövetkezetekbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társadalom és életmód a Kádár-korban

 

-          „Fridzsiderszocializmus”

-          mezőgazd.-ból élők és iparosok száma jelentősen csökken à a harmadik szektorban (szolgáltatás, keresk., eü., kultúra, oktatás, közig.) dolgozók száma nő

-          jelentősen csökken a szegénység

-          emelkedik szinte valamennyi civilizációs mutató

-          A jólét ára

-          elhanyagolnak egy sor, kevésbé fontosnak ítélt területet, pl. a távközlés vagy az utak fejlesztését

-          nagyvonalú szociális intézkedések à nem számolnak a következményekkel

-          életszínvonal emelkedése à nem csak az állam fizet érte, hanem az emberek is à „második gazdaság” (háztáji, kisipar, kiskeresk.)

-          ’60 és ’80 között ismét csökken a várható élettartam (romlik a középkorú férfiak halálozási aránya)

-          nő a deviáns jelenségek száma: öngyilkosságok, alkoholizmus

-          Oktatás

-          ’70-es évek: áttörés az alapfokú oktatásban à a felnőtt népesség többsége elvégezte a 8 általánost

-          egyetemi, főiskolai képzésben részesülők aránya nagyon alacsony

-          A családok életének átalakulása

-          nő a válások száma

-          gyerekszám folyamatos csökkenése à gyermekvállalást ösztönző szociális intézkedések: óvodai férőhelyek növelése, GYES bevezetése (1967) à csak kis mértékben lassítják a születéscsökkenést

-          Szabadidő és sport

-          megvált. a szabadidő eltöltésének módja

-          társ.-i változások à új szórakozási formák

-          sport elveszti kiemelkedő támogatottságát à ’52-es olimpiai eredményt (16 arany) meg sem közelíti a továbbiakban a magyar csapat

-          tömegsport fejlődése elmarad a kívánatostól à mo.-i felnőttek 60%-a túlsúlyos

-          „Fogyasztói kultúra”

-          ’60-as évek: nyugati fogyasztói kultúra befolyása (farmer, rockzene, hosszú haj, miniszoknya stb.) à az áhított javak egy részét megpróbálja a hazai ipar helyettesíteni

-          a nehezen beszerezhető nyugati termékek csempészete

-          Értékrend és gondolkodás

-          ’70-es évek vége: népesség mintegy fele vallásos; ’80-as évek: népesség több mint 50%-a vallásos

-          egyházak befolyásának csökkenése à Kádár-korszak végén a lakosság alig több mint tizede jár rendszeresen templomba     

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.