Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mo. a 2. vh.-ban

2008.06.05

A második Teleki-kormány

-          1939. Teleki Pál kormányalakítása à cél: fenntartani az önálló magyar politizálás lehetőségét

-          szűkül az ország mozgástere à csatlakozás az Antikomintern-paktumhoz (február), kilépés a Nemzetek Szövetségéből (április)

-          1939. máj. 5. a második zsidótv. elfogadása à zsidóság faji alapon való meghatározása, vallástól függetlenül (!) à akinek egyik szülője vagy két nagyszülője zsidó, az zsidó

-          zsidók kizárása az állami és közhivatalokból, értelmiségi pályákon létszámuk 20%-ról 6%-ra csökkentése

-          1939. máj. a Horthy-korszak utolsó választása à a kormánypárt (Magyar Élet Pártja) és szövetségesei biztos többséget szereznek; nemzetiszocialisták előretörése (Bp.-n 30%, Pest megyében 41,7%)

Fegyveres semlegesség

-          1939. szept. 1. Lengyelország lerohanása (L) à a Teleki-kormány igyekszik kívül maradni a háborún à engedélyezi lengyel menekültek befogadását J

-          1940. aug. 30. második bécsi döntés à Észak-Erdély és a Székelyföld visszakerül Magyarországhoz à náci Németország melletti való elkötelezettség à háromhatalmi egyezményhez (gyakorlatilag a tengelyhatalmakhoz) való csatlakozás à hozzájárulás a német csapatok hazánkon való átvonulásához

-          1941. ápr. 6. a németek lerohanják Jugoszláviát à Teleki dilemmája: ha Mo. csatlakozik a németekhez, megszegi a magyar-jugoszláv örök barátsági szerződést, ráadásul brit hadüzenettel járhat; ha nem, félő, hogy nem kapunk vissza további területeket Németo. segítségével à Teleki nem tudja eldönteni, mi legyen, ápr. 3-án öngyilkos lesz

-          1941. ápr. 11. a magyarok csatlakoznak a német csapatokhoz L

A fegyveres semlegesség vége

-          Teleki halála à új miniszterelnök: Bárdossy László à Mo. visszakapja Bácskát, Baranyát és a Mura-vidéket

-          1941. jún. 26. ismeretlen felségjelű gépek bombázzák Kassát à ürügy a háborúba való belépésre à hadiállapot a SZU-val à dec. 7. brit hadüzenet à hadiállapot az USÁ-val

Magyar csapatok a keleti fronton

-          1941 második fele: gyorshadtestek a keleti fronton

-          hiányos felszereltség és képzettség à alakulatok visszavonása à németek fokozottabb magyar részvételt követelnek à 200 ezer katona megy a Don-kanyarba, akiket a ’43 januári szovjet támadás gyakorlatilag teljesen megsemmisít

A Kállay-kormány dilemmái

-          1942 eleje: Horthy Kállay Miklóst nevezi ki miniszterelnöknek

-          legfontosabb feladat: óvatos külpolitikai fordulat előkészítése (nehézség: éveken át tartó németbarát propaganda, német szövetség, revíziós sikerek à közvélemény!) à semleges országokban titkos magyra követek tárgyalnak az angolszász hatalmak képviselőivel à 1943 ősz: előzetes fegyverszüneti egyezmény aláírása à csak abban az esetben lépne életbe, ha a szövetségesek előbb érik el Mo. határát, mint a németek

A „béke szigete”

-          háborús konjunkúra à termelés növekedése, munkanélküliség megszűnése

-          1944 őszéig zavartalan az ellátás

 

Magyarország német megszállása

-          1944. márc. 19.

-          Horthy megtiltja az ellenállát, kinevezi Sztójay Dömét miniszterelnökké

-          Veesenmayer: az a birodalmi biztos, aki átveszi Magyarország tényleges irányítását

-          1. magyar hadsereg kiküldése a keleti fontra

Kiugrási kísérlet

-          1944. aug. vége: Románia átáll a szövetségesek oldalára à Horthy megkezdi a magyar kiugrás előkészítését à 1944. okt. 11.: fegyverszüneti egyezmény aláírása a SZU-val (Moszkva) à 1944. okt. 15: Horthy rádióbeszéde, amelyben bejelenti, hogy Mo. kilép a háborúból (Horthy-proklamáció) à még aznap letartóztatják és lemondatják à új kormányfő: Szálasi Ferenc („nemzetvezető”) à átveszi a hadsereg irányítását is

A nyilasuralom és a magyarországi harcok

-          Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága (1944 ősz) à ellenállás katonai szervezete à vezetőit a nyilasok letartóztatják és kivégzik

-          ’44. dec.: szovjetek kelnek át a Dunán à karácsonyra Budapest körül  bezárul az ostromgyűrű (vége: ’45. febr. 13.)

-          1945. ápr. 4.: az utolsó német csapatok is elhagyják az országot

-          nem zsidó polgári lakosság vesztesége a 2. vh. alatt: 60-100 ezer fő

-          katonai veszteség: 340-360 ezer fő

A magyar holokauszt

-          1942-43. a magyarországi zsidóságot még nem fenyegeti veszély

-          német megszállás à Eichmann kevesebb mint másfél hónap alatt a teljes vidéki zsidóságot (440 ezer magyar állampolgárt) Auschwitzba deportáltatja, többségüket elgázosítják (első magyar gyűjtőtábor felállítása: ápr. 16., Kárpátalja à ez a nap a Holokauszt-emléknap a ’90-es évek óta)

-          1944. júl. készülődés a budapesti zsidóság deportálására à Horthy közbeavatkozik és leállítja az akciót

-          pesti gettó létrehozása (Szálasi) à 50-70 ezer zsidót gyalogosan indítanak el a Német Bir. irányába

-          tömeges kivégzések a Duna-parton

-          Raoul Wallenberg

-          mo.-i zsidóság II. vh.-s vesztesége: 550-560 ezer fő (a mai Mo. területén: 250-300 ezer fő)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

zsotika90@hotmail.com

(Zsolt, 2009.02.20 17:02)

köszönöm szépen a segítséged sokkal könnyebb így megcsinálni a tételeket (mármint vegyítem a sajátommal ,biztos siket :D)

szia

(p3t!, 2009.02.20 00:06)

Szia!
Én még 3. vagyok de már szretnmém kidolgozni a tételeket jövőre...így kevesebb munkám lesz,s többet lehetek szünetbe bnőmmel

szóval mik ezek a support izék? tudom mit jelent angolul...de miért van ott?