Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nyelv mint jelrendszer

2008.06.03

Mi a jel?

-          látható, tapintható vagy érzékelhető fizikai jelenség, amely észlelője számára többet vagy mást jelent, mint ami a megjelenésekor közvetlenül felfogható

-          csak az a jelenség jel, amelynek a jelet használó csop. által meghatározott jelentése van à többnyire konvención (közmegegyezésen) alapul ez a jelentés (pl. közlekedési táblák jelzései, államok jelképei, nyelvi jelek)

-          jelek CSAK más jelekkel együtt léteznek à egy jel több jelrsz.-nek lehet a tagja

-          jelek összekapcsolódása: szabályozott folyamat

Jel, jelentés, szójelentés

-          nyelvi jel összetétele: jelölő (à hangsor) + jelölt(ek) (à a fogalom, amit lefed)

-          jeltárgy: szövegalkotáskor erre használjuk az adott nyelvi jelet

-          jelentés meghatározásakor figyelembe kell venni: jelölő, jelölt, jeltárgy, jelhasználó (beszélő + hallgató)

A nyelvi jelek rendszere

-          legkisebb nyelvi jel: szóelem (morféma) à tőmorfémák (à fogalmi vagy viszonyjelentés, pl. szép, asztal; és, után); toldalékmorfémák (à csak viszonyjelentés, pl. –ság/-ség, -ban/-ben stb.)

-          szavak (lexémák) à szószerkezetek (szintagmák) à mondatok

-          hangok (fonémák): nem nyelvi jelek, de belőlük épülnek fel a morfémák és a lexémák à jelelemek

-          hangalak és jelentés kapcsolata: konvención alapul (à különböző nyelveken ugyanazt a jelenséget másképp nevezik, pl. horsePferdcheval)

-          nyelvi jelek többsége: szimbolikus (kivétel: hangutánzó + hangulatfestő szavak à jelölő és jelölt között valós összefüggés van, pl. kakukk – cuculus (lat.) – coucou (fr.) – kokkux (gör.))

-          egy jelhez több jelentés is fűződhet (à azonos alakú, többjelentésű jelek)

-          egy fogalmat többféleképpen is jelölhetünk (à pl. rokon értelmű fogalmak)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.