Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A köznyelv és a társ.-i nyelvváltozatok

2008.06.06

-          köznyelv: területileg nem tagolt, viszonylag egységes nyelvváltozat

-          nyelvjárások: nyelv területi tagozódása szerinti nyelvváltozat

-          regionális köznyelv: a nyelvjárások és a köznyelv egymásra hatásából létrejött nyelvváltozat

-          csoportnyelvek

o       szaknyelvek: egyes szakmák nyelve

o       hobbinyelvek: különböző szabadidős tevékenységek (kártya, sport stb) jellemző nyelvhasználata

o       rétegnyelvek: különböző életkorokban használt nyelvváltozatok, pl. gyermeknyelv, diáknyelv, ifjúsági nyelv (+ katonai nyelv)

o       családi nyelv

o       argó (= tolvajnyelv): olyan nyelvváltozat, amelyet a beavatottakon kívül mások nem értenek

o       szleng: az argó számos elemét letompítva használja; a beszélt köznyelv bizalmas használatakor (is) terjed; szókészlete gyorsan változik; létrejöttének és elterjedésének központja általában Budapest J

-          nyelvjárások

o       nyelvjárási szavak

§         alaki tájszók: csak kiejtésükben térnek el a köznyelvi szavaktól (pl. csalán – csollán)

§         valódi tájszók: a köznyelvben levő dolgot, fogalmat a népnyelvben más, egyedi hangsorral jelölik (pl. burgonya – pityóka)

§         jelentésbeli tájszók: a köznyelvben meglevő szavak eltérő jelentésben való használata (pl. bogár = légy

o       nyugati nyelvjárás (zárt ë használata, nyitódó kettőshangzók, „-nyi” használata a „-ni” helyett)

o       dunántúli nyelvjárás (zárt ë használata, nincs kettőshang)

o       déli nyelvjárás (ö-zés)

o       tiszai nyelvjárás (zárt ë, záródó kettőshangzók, í-zés, t végű igék kétféle változata – pl. sütöttem ~ süttem)

o       palóc nyelvjárás (nyugat, keleti, déli ~, ajakkerekítés nélküli á, t végű igék rövidebb változatának hazsnálata)

o       északkeleti nyelvjárás (köznyelvi e használata, kij. mód E/3.:  lesz à leszen, tezs à teszen)

o       mezőségi nyelvjárás (o helyett a ejtése)

o       székely és csángó nyelvjárás (legkevésbé egységes nyelvjárástípus; elbeszélő és régmúlt használata: mene, ment vala)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.