Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Shakespeare

2008.06.03

Shakespeare és a korabeli színházi élet

-          1564-1616

-          Globe Színház (1599)

-          Shakespeare korszakai: 1) York-tetralógia à tört.-i és királydrámák (pl. III. Richárd); 2) komédiák (pl. Ahogy tetszik); 3) tragédiák (pl. Hamlet); 4) stratfordi művek (pl. A vihar)

-          szonettek: eltérnek a petrarcai ~ektől à 14 sorosak, és nem tagoltak; más a rímképletük (Petrarca: 4+4+3+3 sor; abba-abba-cdc-dcd; Shkespeare: 14 sor; abab-cdcd- efef-gg)

-          magyar fordítások: Kazinczy (németből); angolból Döbrentei Gábor, majd Vörösmarty, Petőfi, Arany, a XX-XXI. sz.-ban Nádasdy Ádám

-          színházban csak férfiszínészek játszhattak

-          a színházban vagyon (származás) alapján különül el a közönség: a szegényebbek (közrendűek) állnak/fekszenek a színpad előtt, a gazdagabbak (előkelőek) ülnek a karzaton

 

Hamlet, dán királyfi (1599-1600)

-          fő szempontok: hagyományőrzés (à misztériumjáték) + aktualizálás

-          a Hamlet őse: Kyd: Hamlet, Dánia hercege (à bosszúdráma)

-          az apa halálának következményei: 1) Hamlet hazatér Wittenbergből; 2) megjelenik a Szellem à 3) Hamlet feladatot kap; 4) Gertrúd feleségül megy Claudiushoz, volt sógorához à Hamlet személyiségének átalakulása

-          Hamlet Ophéliával való kapcsolata à Ophélia viselkedése megváltozik à inkább apjához, mint szerelméhez hű, de mikor kapcsolatuk köztéma lesz, bűntudatossá válik à öngyilkosság

-          Ophélia lehet(ne) Hamlet női megfelelője: családtól való függés; meggyilkolt apa; őrület; érzékenység à külvilág eseményeire való reakció

-          korszellem: a nő nem tudja elfogadni a vele történő dolgokat, ez normális à elfogadott az öngyilkosság; a férfinak viszont meg kell felelnie az elvárásoknak, ne menekülhet el

-          bűntudat szerepe: amikor a vándorszínészek előadják a csalfa királyné és gyilkos férje történetét, Claudius rögtön magára ismer, holott nincs oka feltételezni, hogy Hamlet direkt ellene tervelte ki a cselt

-          miért késlekedik Hamlet Claudius megölésével? 1) szeretne saját szemével meggyőződni Claudius bűnösségéről (~ az ártatlanság vélelme; à színjáték); 2) szeretné – legalább önmaga előtt – menteni anyja becsületét; 3) Claudius méltatlan arra, hogy valaki az ő meggyilkolása miatt kerüljön pokolra; 4) nincs valódi bizonyíték C. bűnösségére; 5) a bosszú ellenkezik Hamlet hajlamaival

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.